Dotacje unijne na żłobki i przedszkola

 

Pewnie większość rodziców zdaje sobie sprawę z tego, że o miejsce w żłobku czy przedszkolu będzie bardzo trudno. Jednak dzięki dofinansowaniu z Funduszy Europejskich mamy coraz więcej miejsc dla naszych pociech w żłobkach i przedszkolach. Polskie dzieci - inaczej niż młodzi Europejczycy - mają utrudniony dostęp do edukacji w pierwszych latach życia.

Problem jest jeszcze większy jak chodzi o dzieci do lat trzech. Oczywiście liczba placówek, które oferują opiekę nad najmłodszymi cały czas rośnie, oferta edukacyjna jest coraz lepsza. Pojawiają się dotacje z UE i to one gwarantują nam między innymi to, że placówki będą się rozwijać.

Inwestowanie

Dotacje udzielane są na tworzenie nowych miejsc w istniejących albo też nowo tworzonych przedszkolach czy też innych formach edukacji przedszkolnej a także placówkach opieki nad dziećmi do trzech lat. Preferowane lokalizacje to takie, gdzie oczywiście brakuje takich miejsc. Bierze się również pod uwagę kwestie związane z trendami demograficznymi na danym obszarze. Projekty wymagają również, by placówka istniała przynajmniej dwa lata po jej zrealizowali, a ideałem byłoby, gdyby takie miejsce było placówką edukacyjną na dziesiątki lat. W poszczególnych województwach mamy spore różnice, gdy chodzi o to wsparcie jakie będzie proponowane, dlatego najważniejsze będzie zapoznanie się z dokumentami, przede wszystkim tymi, które dotyczą konkretnych konkursów o dofinansowanie. Główne rodzaje wydatków są związane z uruchomieniem albo też rozwojem placówki edukacji przedszkolnej. Chodzi o takie sprawy jak:

- przygotowanie i adaptacja pomieszczeń pod kątem dzieci również niepełnosprawnych. Do takiej kategorii będzie należeć zagospodarowanie otoczenia przedszkola, plac zabaw, piaskownice czy też adaptacja wejść. W szczególnych przypadkach można również podjąć decyzję o budowie nowego budynku.

- przygotowanie wyposażenia dla placówki i tutaj można wskazywać na koszty techniczne oraz edukacyjne. Do pierwszy zaliczają się niezbędne przedmioty, które są kluczowe, by dana placówka mogła działać, a więc wyposażenie części, w której dzieci przebywają i zaplecza kuchennego. Drugą grupę stanowić mogą materiały do pracy takie jak pomoce logopedyczne, sprzęt do ćwiczeń korekcyjnych ale również takie kwestie jak kredki, farby, bloki.

- pośrednie koszty, które będą się odnosić do koordynacji tych wszystkich działań jakie będą podejmowane, również sprawy związane z obsługą księgową. Zalicza się tutaj koszty przygotowywania nauczycieli, którzy mogą pracować w różnych grupach wiekowych

- funkcjonowanie bieżące, w pierwszym okresie funkcjonowania nowego miejsca jest szansa na to, by dostać wsparcie na koszty bieżące najczęściej jednak nie będzie to dłużej niż na 12 miesięcy. Obecnie raczej nie ma ograniczeń co do maksymalnej wysokości dotacji w poszczególnych województwach. W niektórych pojawia się natomiast ograniczenie, gdy chodzi o minimum wielkości danego projektu, np. do 100 tysięcy złotych. Niektóre regiony ograniczają natomiast te środki, które przeznaczać będzie można na budowę placu zabaw.

 

Wdrożenie wynalazku - Dotacje A1 Europe

 

Edukacja

Dotację będzie można uzyskiwać także w  sytuacji, gdy będzie ktoś chciał podnieść atrakcyjność oferty edukacyjnej poprzez przygotowywanie oferty dodatkowych zajęć albo też zwiększenie ich jakości. Warunkiem koniecznym jest także większa liczba miejsc. Dofinansowanie pokrywa między innymi część kosztów jakie ponosi się przy realizacji zajęć dla przedszkolaków:

- edukacyjnych, które rozwijają kluczowe kompetencje, w tym także te matematyczne czy te związane również z językami obcymi

- edukacyjnych, które będą powiększać kreatywność, innowacyjność, umiejętności społeczne

- kompensacyjno–wyrównawcze, specjalistyczne zajęcia takie jak logopedyczne, terapeutyczne czy psychologiczne.

Dofinansowania mogą być także działania wychowawców -

kursy doszkalające

- studia podyplomowe oraz szkolenie kaskadowe

- budowanie i moderowanie współpracy i kształcenia nauczycieli

- współpraca z ośrodkami specjalistycznymi.

Odpowiednia liczba miejsc w placówkach edukacyjnych jest bardzo ważna dla położenia kobiet na rynku pracy. Dlatego programy regionalne w ramach funduszy UE obecnie w dużej mierze wspierają te wszystkie działania, które mogą sprawić, że liczba tych miejsc będzie większa. W tym kierunku idą obecnie dofinansowania i można liczyć się z tym, że wszystkie żłobki, kluby dziecięce, gdzie istnieją liczne zakłady pracy będą wspierane dotacjami z UE.

Zobacz również temat "Dotacje na wdrożenie wynalazku": http://wdrozeniewynalazku.pl/ylly/poir-3-2-1-badania-na-rynek.html

Zobacz również

Komentarze (0)

Zostaw komentarz
xinfi.com.pl

E-mail: serwis@xinfi.com.pl

Informacje z kraju i ze świata. Inwestycje, innowacje. Bądź z nami na bieżąco. Jeżeli jesteś zainteresowany współpracą z naszym serwisem, skontaktuj się przez formularz kontaktowy widoczny na stronie.