Co to jest opłata paliwowa i jakie ma znaczenie w transporcie?

Przedsiębiorcy korzystający z usług transportowych często mogą spotkać się z pojęciem opłaty paliwowej. Ma ona istotny wpływ na ceny przewozu towarów i osób, musi zatem zostać uwzględniona w procesie planowania wydatków na tego rodzaju usługi. Kto podlega obowiązkowi podatkowemu w zakresie opłaty paliwowej? Jak kształtuje ona ceny transportu i przesyłek kurierskich?

Opłata paliwowa – co to takiego?

Opłata paliwowa to należność, z którą muszą liczyć się podmioty działające w transporcie krajowym i międzynarodowym. Zgodnie z art. 37h ust. 1 ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym, opłacie tej podlega wprowadzanie na rynek krajowy paliw silnikowych oraz gazu, wykorzystywanych do napędu silników spalinowych. Stawki opłaty paliwowej zależą od aktualnych cen benzyny, gazu i oleju napędowego.

Na kim spoczywa obowiązek zapłaty opłaty paliwowej?

Zgodnie z art. 37h ust. 2 ustawy, przez „wprowadzenie na rynek krajowy paliw silnikowych oraz gazu” rozumie się czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem akcyzowym, których przedmiotem są te paliwa silnikowe oraz gaz. Obowiązek regulowania należności z tytułu zapłaty podatku akcyzowego spocznie zatem na:

  • producencie paliw silnikowych lub gazu;
  • importerze paliw silnikowych lub gazu;
  • podmiocie dokonującym nabycia wewnątrzwspólnotowego (w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym) paliw silnikowych lub gazu.

Kiedy muszą oni uregulować tę należność? Informację o opłacie paliwowej należy złożyć do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek zapłaty lub do 10 dni od dnia odprawy (w przypadku importu). Dzień złożenia informacji to również dzień, w którym powstaje obowiązek zapłaty opłaty paliwowej.

Jakie produkty podlegają opłacie paliwowej?

Art. 37h ust. 4 ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym pozwala dowiedzieć się, jakiego rodzaju produkty podlegają opłacie paliwowej. Wyszczególnia się:

  • benzyny silnikowe o kodach: CN 2710 11 45 lub CN 2710 11 49 oraz wyroby powstałe ze zmieszania tych benzyn z biokomponentami, spełniające wymagania jakościowe określone w odrębnych przepisach;
  • oleje napędowe o kodzie CN 2710 19 41 oraz wyroby powstałe ze zmieszania tych olejów z biokomponentami, spełniające wymagania jakościowe określone w odrębnych przepisach;
  • biokomponenty stanowiące samoistne paliwa, spełniające wymagania jakościowe określone w odrębnych przepisach, przeznaczone do napędu silników spalinowych, bez względu na kod CN;
  • gaz ziemny (mokry) i pozostałe węglowodory gazowe oraz gazowe węglowodory alifatyczne skroplone i w stanie gazowym, przeznaczone do napędu silników spalinowych, o kodach: CN 2711 i CN 2901;
  • wyroby inne niż określone w pkt 1–4, przeznaczone do użycia, oferowane na sprzedaż lub używane do napędu silników spalinowych, bez względu na kod CN.

Czym są biokomponenty? Nazwą tą określa się różnego rodzaju substancje (m.in. bioetanol, biowodór) wykorzystywane jako dodatek do paliw ciekłych i biopaliw lub jako samoistne paliwo. Zakres substancji wchodzących w skład grupy biokomponentów precyzuje ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych.

Jak opłata paliwowa wpływa na ceny transportu i przesyłek kurierskich?

Opłata paliwowa zwiększa cenę paliwa, tym samym zwiększając koszta przemieszczania dóbr środkami transportu wykorzystującymi te substancje. Należy jednak pamiętać, że stawka opłaty paliwowej to jednak niejedyna wartość, która składa się na ceny paliw silnikowych. Wpływ na nie ma również akcyza, VAT i opłata emisyjna. Nie bez znaczenia jest także marża naliczana przez daną stację paliw. Wszystkie te należności odpowiadają aktualnie za ponad połowę ceny za litr paliwa.

Opłatę paliwową muszą uwzględnić w swojej działalności także firmy kurierskie, które w swojej wykorzystują transport drogowy. W cennikach przewoźników występuje ona zwykle jako dopłata, którą dolicza się do ceny przesyłki. Chcesz dowiedzieć się więcej na temat wpływu opłaty paliwowej na ceny przesyłek oferowanych przez najbardziej liczące się firmy kurierskie? Zajrzyj na stronę https://www.dhl.com/pl-pl/home/nasze-dywizje/parcel/dla-biznesu/obsluga/oplata-paliwowa.html i sprawdź, w jaki sposób należność ta kalkulowana jest przez DHL Parcel.

Artykuł partnera

Zobacz również

Komentarze (0)

Zostaw komentarz
xinfi.com.pl

E-mail: serwis@xinfi.com.pl

Informacje z kraju i ze świata. Inwestycje, innowacje. Bądź z nami na bieżąco. Jeżeli jesteś zainteresowany współpracą z naszym serwisem, skontaktuj się przez formularz kontaktowy widoczny na stronie.