Umowa pożyczki – co powinna zawierać?

Podstawą przyznania każdej pożyczki jest sporządzenie pisemnej umowy, której ważność uzależniona jest od zawartych w niej punktów. Tego typu dokument powinien w sposób przejrzysty określać strony transakcji – pożyczkodawcę i pożyczkobiorcę. Ważnym elementem umowy pożyczki jest również zdefiniowane jej przedmiotu, czasu trwania oraz terminu zwrotu.

Bez względu na przedmiot pożyczki, a także osobę, która jej udziela, należy sporządzić umowę, która jasno będzie definiować wszystkie warunki. Jest to istotne również w przypadku pożyczki od krewnych lub znajomych.

Podstawowe elementy umowy pożyczki

Szybkie pożyczki mają coraz więcej zwolenników – głównie ze względu na formę zawierania umowy przez Internet i błyskawiczną wpłatę pieniędzy na konto. Przed dokonaniem przelewu zawierana jest umowa, którą pożyczkodawca przesyła zazwyczaj w liście elektronicznym. Tego typu dokument powinien zawierać przede wszystkim:

  • strony umowy – pożyczkodawcę i pożyczkobiorcę. Istotnym jest, że w tym miejscu powinny znaleźć się dane z dowodu osobistego, czyli: imię i nazwisko, adres zameldowania, numer identyfikacyjny PESEL oraz serię i numer dowodu osobistego. Oprócz tego punkt ten powinien zawierać NIP, KRS oraz REGON instytucji pożyczkowej,
  • opis przedmiotu umowy – kwotę pożyczki, a także czas i system jej spłaty,
  • koszty dodatkowe pożyczki – oprocentowanie, prowizję, ubezpieczenie, opłata przygotowawczą i operacyjną,
  • zasady zwrotu pożyczki – może się to odbywać w systemie ratalnym lub w postaci jednorazowej wpłaty na konto pożyczkobiorcy we wskazanym terminie. Ważna jest również forma spłaty, np. zwrot osobisty lub przelew pieniędzy na rachunek bankowy.

Treść umowy pożyczki – punkty dodatkowe

W zależności od podmiotu udzielającego pożyczki, w jej umowie mogą znaleźć się również następujące punkty:

  • forma zabezpieczenia spłaty pożyczki - może to być, np. weksel lub poręczenie przez osobę trzecią. Niekiedy wystarczającą formą jest wykupienie ubezpieczenia pożyczki,
  • warunki wcześniejszej spłaty pożyczki – ten punkt najczęściej określa wysokość odzyskania poniesionych uprzednio kosztów w przypadku przedterminowej spłaty zobowiązania finansowego,
  • przedłużenie pożyczki – ten punkt określa warunki przedłużenia, a także wysokość dodatkowych kosztów w przypadku zdecydowania się na taki krok,
  • konsekwencje niedotrzymania warunków umowy - dotyczy to przede wszystkim nieterminowej spłaty pożyczki,
  • warunki odstąpienia od umowy – zarówno w przypadku niedotrzymania umowy przez pożyczkobiorcę, jak i pożyczkodawcę,
  • podpisy stron umowy – stanowią one akceptację warunków umowy.

Umowa pożyczki – wzór

Z reguły instytucje pożyczkowe przygotowują umowę w na podstawie schematu, dzięki czemu jest ona dla pożyczkobiorcy czytelna i przejrzysta, co znacznie ułatwia jej zrozumienie. Przed podpisaniem umowy należy zapoznać się z jej treścią, a wszelkie nieścisłości wyjaśnić z pożyczkodawcą.

 

Materiał zewnętrzny

Zobacz również

Komentarze (0)

Zostaw komentarz
xinfi.com.pl

E-mail: serwis@xinfi.com.pl

Informacje z kraju i ze świata. Inwestycje, innowacje. Bądź z nami na bieżąco. Jeżeli jesteś zainteresowany współpracą z naszym serwisem, skontaktuj się przez formularz kontaktowy widoczny na stronie.