Ubezpieczenie ochronne Pomoc w Chorobie Open Life – innowacyjna kompleksowa formuła ubezpieczenia na życie i zdrowie

Poważne choroby mają to do siebie, że atakują zwykle niespodziewanie, nie dając możliwości przygotowania się na swoje nadejście. Gdy zapada się na jedną z nich, potrzebna jest przede wszystkim odpowiednia opieka medyczna, optymizm, towarzystwo serdecznych ludzi, a także… pieniądze – czy to na leczenie, czy na godne funkcjonowanie w trakcie choroby. Jeśli chodzi o tę ostatnią kwestię, to najlepszym sposobem na zapewnienie sobie dostępu do niezbędnych środków jest wykupienie ubezpieczenia ochronnego Open life.

Dzięki wspomnianemu ubezpieczeniu ochronnemu w czasie walki o powrót do zdrowia można skupić się wyłącznie na tym, co naprawdę ważne. Środki wypłacane z polisy mogą stanowić bowiem wsparcie zarówno
w zakresie finansowania leczenia, jak i w kontekście codziennych wydatków. Najbliżsi ubezpieczonego, w razie jego śmierci, mają zapewnione bezpieczeństwo finansowe jako beneficjenci tej ochrony.

Jak działa ubezpieczenie Pomoc w chorobie Open Life?

O atrakcyjności oferty ubezpieczenia ochronnego decyduje zakres ochrony, suma ubezpieczenia, kwota składki,
a także sposób wypłaty świadczeń pieniężnych. Jeśli chodzi o tę ostatnią kwestię, to z tytułu polisy Pomoc w chorobie Open Life realizuje wypłatę świadczenia w taki sposób, że ubezpieczony otrzymuje jednorazowo 20% należnej kwoty od razu po zdiagnozowaniu choroby, a pozostałą część – w postaci cyklicznych, comiesięcznych przelewów.

Co ważne, ubezpieczony jest chroniony na wypadek śmierci także wówczas, gdy otrzymuje już środki z tytułu zachorowania. Warto przy tym dodać, że jeśli jego śmierć nastąpi przed wypłatą całej należnej kwoty, pozostałe środki nie przepadają – trafiają do spadkobierców, zgodnie z ich dyspozycją, w formie jednorazowej wypłaty, albo w ramach cyklicznych przelewów.

„Pomoc w chorobie” – produkt szyty na miarę potrzeb i możliwości klienta

Dużą zaletą produktu Open Life jest fakt, że klient może je dopasować do swoich rzeczywistych potrzeb i możliwości finansowych. Osoba zainteresowana takim produktem sama decyduje o zakresie działania ochrony (można wybrać 7 lub 36 chorób lub procedur medycznych), wysokości sumy ubezpieczenia (od 50 do 300 tys. zł), a także czasie trwania ubezpieczenia (5 lub 10 lat), częstotliwości opłacania składek.

Podpisanie umowy ubezpieczenia poprzedza ocena medyczna klienta, niemniej jednak Open Life nie stosuje tutaj tzw. okresu karencji – ubezpieczenie działa już od momentu zawarcia umowy.

Wygodne opłacanie składek ubezpieczeniowych

Towarzystwo zapewnia dużą elastyczność w zakresie samego sposobu opłacania składek, tzn. daje możliwość opłacania ich co miesiąc, co kwartał lub raz na pół roku bądź rok. Klient deklaruje częstotliwość opłacania składek przy podpisywaniu umowy, ale w razie potrzeby już w trakcie jej obowiązywania może dokonać w tym zakresie zmiany. Wart podkreślenia jest również fakt, że warunki tego ubezpieczenia przewidują też tzw. okres prolongaty – gdy z jakiegoś powodu ubezpieczony nie jest w stanie opłacić składki w terminie, przyznaje mu się na to dodatkowe 2-miesiące czasu na uregulowanie wymaganej płatności.

Co istotne, w razie ewentualnego zachorowania objętego zakresem ubezpieczenia ubezpieczony nadal jest objęty ochroną na wypadek śmierci, bez konieczności opłacania kolejnych składek.

Co jeszcze warto wiedzieć?

Ubezpieczeniem Pomoc w chorobie z oferty Open Life powinien zainteresować się każdy, komu zależy na zabezpieczeniu siebie oraz bliskich na wypadek nieprzewidzianych problemów zdrowotnych. Ułatwi ono funkcjonowanie w sytuacji, gdy dojdzie do wzrostu wydatków wynikającego z podjętego leczenia, czy też – do utraty dochodów z powodu długotrwałego zwolnienia lekarskiego. Z pewnością okaże się również cennym wsparciem, gdy trzeba będzie poddać się długotrwałej i kosztownej terapii czy rehabilitacji.

Więcej o ofercie ubezpieczeń ochronnych Open Life można przeczytać na: http://www.openlife.pl/produkty/ubezpieczenia-ochronne/.


Artykuł sponsorowany

Zobacz również

Komentarze (0)

Zostaw komentarz
xinfi.com.pl

E-mail: serwis@xinfi.com.pl

Informacje z kraju i ze świata. Inwestycje, innowacje. Bądź z nami na bieżąco. Jeżeli jesteś zainteresowany współpracą z naszym serwisem, skontaktuj się przez formularz kontaktowy widoczny na stronie.