Dofinansowanie unijne w Krakowie

1 stycznia 2019 roku na terenie Krakowa zaczął działać specjalnie utworzony Wydział Strategii Planowania oraz Monitorowania Inwestycji. W składzie tego Wydziału znalazł się Referat Funduszy Europejskich. Wszystko to miało związek z zaplanowaną wcześniej reorganizacją Urzędu Miasta w Krakowie. Podstawowym celem Referatu stało się koordynowanie procesu pozyskiwania oraz wykorzystywania środków pochodzących z Unii Europejskiej. Środki te miały być przekazywane na projekty inwestycyjne, jak i te spoza grupy inwestycyjnej. Referat ma za zadanie również informować o ewentualnych źródłach finansowania poszczególnych zadań oraz monitorować stan rozpoczętych projektów. Beneficjentem środków jest Gmina Miejska Kraków.

Programy dostępne w latach 2014-2020

Na realizację polityki spójności w latach 2014-2020 Unia Europejska przekazała Polsce około 83 miliardy euro. Fundusze te miały być zainwestowane w 6 ogólnokrajowych programów operacyjnych, w tym jeden, który realizowany był na terenie Polski Wschodniej. 

Wśród wspomnianych programów znalazły się: Program Infrastruktura i Środowisko (chodzi tutaj o gospodarkę niskoemisyjną, ogólną ochronę środowiska oraz przeciwdziałanie zmianom klimatu), Program Inteligentny Rozwój (skorzystają na tym przedsiębiorstwa, która mają na celu wprowadzenie prac badawczo-rozwojowych), Program Polska Cyfrowa (projekty związane z większym dostępem do sieci szybkiego Internetu, chodzi też o wdrażanie wszelkich systemów związanych z publicznymi e-usługami), Program Wiedza Edukacja Rozwój (środki, które mają być wykorzystane na zatrudnianie młodych osób i eliminowanie wyłączenia społecznego), Program Polska Wschodnia (rozwój innowacyjnej przedsiębiorczości na terenie Polski Wschodniej - komunikacja miejska, kolej oraz drogi) i Program Pomoc Techniczna (rozwój instytucji, które zajmują się administrowaniem Funduszami Europejskimi, a do tego wsparcie projektów miejskich wchodzących w skład polityki spójności). Dowiedz się więcej na A1 Europe >>

Pozostałe programy

Poza wspomnianymi programami realizowanych w latach 2014-2020 było jeszcze kilka innych, w tym Program Europejskiej Współpracy Terytorialnej, który miał na celu rozwinięcie wszelkich projektów związanych z realizowaniem zadań przy współpracy partnerów zagranicznych, np. Czech i Litwy.

Warto wspomnieć również o programach regionalnych, a konkretniej jest ich 16. Celem tych programów jest wspieranie mniejszych regionów, tak aby stały się bardziej konkurencyjne. Skorzystają na tym głównie przedsiębiorstwa czy też środowisko i społeczeństwo informacyjne. Dzięki realizowaniu tego typu programów odnotowany został wzrost zatrudnienia, poprawiła się także polityka energetyczna.

Fundusze w programach regionalnych zarządzane są nie przez władze, a przez wybrane instytucje samorządowe. Regionalny Program Województwa Małopolskiego w latach 2014-2020 pochłonął blisko 3 miliardy euro, które zostały pozyskane ze środków unijnych. Dzięki nim można realizować różnorodne inwestycje i projekty, na które do tej pory nie było pieniędzy. 

Zobacz również

Komentarze (0)

Zostaw komentarz
xinfi.com.pl

E-mail: serwis@xinfi.com.pl

Informacje z kraju i ze świata. Inwestycje, innowacje. Bądź z nami na bieżąco. Jeżeli jesteś zainteresowany współpracą z naszym serwisem, skontaktuj się przez formularz kontaktowy widoczny na stronie.