Największe ryzyka i wyzwania stojące przed branżą ubezpieczeniową

Rynek ubezpieczeniowy w ostatnich latach narażony był na działanie wielu niekorzystnych czynników, które odcisnęły swoje piętno na wynikach finansowych największych podmiotów. Zmiany regulacyjne oraz rosnące koszty działalności to jednak nie jedyne wyzwania, z jakimi mierzyć się dziś musi branża ubezpieczeniowa. Wyzwań jest znacznie więcej, dzięki czemu profesjonalne doradztwo biznesowe w tym obszarze z roku na rok staje się coraz bardziej niezbędne. O jakich wyzwaniach mowa?

 

Branża ubezpieczeń – wyzwania i zagrożenia

Dynamicznie zmieniające się otoczenie makroekonomiczne i regulacje prawne, rozwój technologii, a także konkurencja rynkowa to tylko niektóre z wyzwań, z którymi każdego roku mierzą się organizacje na świecie. Zaliczają się do nich również firmy ubezpieczeniowe, które funkcjonują w mocno regulowanym środowisku. Zmieniające się przepisy prawa nie tylko zmuszają je do przeorganizowanie biznesu, ale równie często generują dodatkowe koszty, które bezpośrednio przekładają się na wyniki finansowe firm ubezpieczeniowych.

Wprowadzony niedawno podatek bankowy, restrykcyjne regulacje prawne, a także duża konkurencja cenowa to trzy podstawowe powody spadku rentowności ubezpieczeniowego biznesu na polskim rynku w ubiegłym roku. Dążąc do poprawy osiąganych wyników finansowych i dostosowując się do nowego otoczenia regulacyjnego, towarzystwa ubezpieczeniowe zostały zmuszone do przeorganizowania swojej działalności. Chcąc wykorzystać efekt synergii kosztowej część podmiotów zdecydowała się na przejęcie konkurentów. Konieczne stały się również zmiany w polityce cenowej oraz dostosowanie oferty do obecnych potrzeb rynkowych.

Istotne podwyżki towarzystwa ubezpieczeniowe wprowadziły w obszarze ubezpieczeń OC. Ten segment ich działalności pozostaje najmniej rentownym, a zaprowadzone w ostatnich miesiącach zmiany regulacyjne tylko spotęgowały skalę problemu. Ciosem dla firm ubezpieczeniowych stały się również zmiany w zakresie tzw. polisolokat. Nowelizacja ustawy o działalności ubezpieczeniowej wprowadziła wiele proklienckich zmian. Mowa między innymi o obniżeniu wysokości opłat likwidacyjnych oraz ułatwieniu rezygnacji z zawartej umowy. Korzystne dla klientów zapisy, niekorzystnie odbiły się na wynikach finansowych ubezpieczycieli, wymusiły przeorganizowanie strategii biznesowych i wdrożenie kosztownych zmian działania systemów IT.

Niepokojący jest również istotny, ponad 20% spadek sprzedaży względem ubiegłego roku w segmencie ubezpieczeń na życie, który przekłada się na wpływy niższe aż o 3 mld złotych. Spadek liczby sprzedanych polis na życie jest częściowo rekompensowany przez rosnące zainteresowanie polisami zdrowotnymi. Szansy na dodatkowe wpływy upatrywać można również w likwidacji OFE. Przekonanie rodaków do długoterminowego oszczędzania będzie jednak ogromnym wyzwaniem dla firm ubezpieczeniowych.

 

Cyberzagrożenia jako jedno z największych wyzwań

Niezwykle niepokojącym zjawiskiem, tak dla firm ubezpieczeniowych jak i wszystkich innych organizacji, opierających swoja działalność na systemach informatycznych, są cyberzagrożenia. Ogromne niebezpieczeństwo stanowi zarówno nieświadomość możliwości wystąpienia cyberataku jak i jego lekceważenie. Mowa nie tylko o ryzyku wycieku danych osobowych klientów, który może istotnie nadszarpnąć reputację firmy, ale również o celowym działaniu aktywistów, mającym na celu paraliż firmy. Niemałym problemem jest również masowe rozpowszechnianie tzw. złośliwego oprogramowania, które nieświadomie uruchomione na firmowym komputerze może doprowadzić do niemałego spustoszenia i organizacyjnego paraliżu. Mimo rosnących inwestycji w zabezpieczenia, a także pojawiających się regulacji prawnych w zakresie cyberbezpieczeństwa, zagrożenie wciąż pozostaje ogromne.

 

Nowe technologie i związane z nimi ryzyka

Nowe technologie są częściowo związane z tematem cyberzagrożeń, jednak odrębnie również stanowią niemałe wyzwanie dla podmiotów funkcjonujących na rynku ubezpieczeniowym. Postępująca digitalizacja, duża konkurencja rynkowa oraz upominające się o swoją część rynkowego „tortu” InsurTechy (jedna z gałęzi FinTech) to czynniki, które zmuszają firmy ubezpieczeniowe do inwestowania w nowoczesną technologię. Działanie takie pozwala na automatyzację wielu procesów, lepsze wykorzystanie firmowych baz danych, a przede wszystkim utrzymanie dotychczasowych klientów. Zakup ubezpieczeń za pośrednictwem aplikacji mobilnych oferuje już kilka polskich banków. Interesujące rozwiązania, będące odpowiedzią na zmieniające się potrzeby rynkowe, oferuje również kilka startupów. Ignorowanie zagrożenia i zmieniających się trendów rynkowych może okazać się dla firm ubezpieczeniowych niezwykle kosztownym błędem. Rozwój nowych technologii i ich implementacja w firmie wymaga jednak specjalistów, których pozyskanie z roku na rok staje się coraz trudniejsze. Co więcej, wszystko wskazuje na to, że niedobór fachowców w obszarze IT w kolejnych latach będzie stanowił jeszcze większy problem.

 

Zarządzanie zmianą coraz bardziej wymagające

Zdaniem ekspertów kolejnym istotnym zagrożeniem dla runku staje się coraz trudniejsze zarządzanie zmianą. Winę za taki stan rzeczy ponosi między innymi nieustannie skracające się cykle życia zarówno samych produktów jak i technologii. Bieżące monitorowanie sytuacji, tworzenie nowych strategii biznesowych i ich implementacja wymagają od firm ubezpieczeniowych dużej elastyczności, rozbudowania zespołów projektowych i znacznie szybszego odpowiadania na zmieniające się realia rynkowe. Perspektywy na przyszłość niestety nie są zbyt optymistyczne – ogromna i stale rosnąca konkurencja tylko potęguje skalę problemu i prowadzi do jeszcze większego skracania się cykli życia produktów ubezpieczeniowych.

 

Jak firmy ubezpieczeniowe radzą sobie na coraz trudniejszym rynku?

Duże zmiany zachodzące na rynkach ubezpieczeniowych, ale też globalne zmiany dotyczące chociażby rozwoju nowych technologii i cyberzagrożeń, to wyzwania które stale goszczą w zestawieniach najważniejszych wyzwań dla branży. Jest ich jednak znacznie więcej, stąd też ubezpieczyciele zmuszeni są do nieustannego poszukiwania sposobów wypracowania przewagi konkurencyjnej, redukcji poziomu ryzyka oraz poprawy uzyskiwanych wyników finansowych. Pomagają im w tym profesjonalne firmy oferujące doradztwo podatkowe i biznesowe, takie jak na przykład EY (http://www.ey.com/pl/pl/industries/financial-services/insurance/ubezpieczenia_doradztwo-biznesowe). Posiadają one w obszarze ubezpieczeniowym niezwykle bogate doświadczenie oraz zasoby ludzkie przygotowane do rozwiązywania najtrudniejszych problemów biznesowych. Sposobem przeciwdziałania nowym wyzwaniom stają się również fuzje i przejęcia, prowadzące do synergii kosztowej, wchodzenie w nowe segmenty rynku oraz wykorzystywanie nowych technologii. Te ostatnie pozwalają na rozwiązanie wielu istniejących problemów, jednak same w sobie również stanowią niemałe wyzwanie.

 

Materiał zewnętrzny

Zobacz również

Komentarze (0)

Zostaw komentarz
xinfi.com.pl

E-mail: serwis@xinfi.com.pl

Informacje z kraju i ze świata. Inwestycje, innowacje. Bądź z nami na bieżąco. Jeżeli jesteś zainteresowany współpracą z naszym serwisem, skontaktuj się przez formularz kontaktowy widoczny na stronie.